Privacyverklaring

Stichting Dogs on a Journey gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. In deze privacyverklaring vertellen wij welke informatie wij van u kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen.

 • Wie is Stichting Dogs on a Journey
  Stichting Dogs on a Journey bestaat uit een bestuur en een kleine groep vrijwilligers, die met hart en ziel honden en katten bemiddelen vanuit Roemenië, Noord-Macedonië en Servië. De stichting is opgericht in 2020. De stichting is volledig afhankelijk van giften en De 3 bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen salaris. Het adres van de stichting is Delistraat 52-2 hoog, Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 78759544
  Het bemiddelen van de katten gaat onder de naam Cats on a Journey. Cats on a Journey valt onder Stichting Dogs on a Journey.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  Stichting Dogs on a Journey verwerkt alleen persoonsgegevens over u als u:

  • Adoptant bent en een hond of kat heeft aangekocht via Dogs on a Journey
  • Opvanger bent en een hond of kat heeft opgevangen via Stichting Dogs on a Journey.

   De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:
  • Voorletter, voornaam en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Website
De website van Stichting Dogs on Journey is beveiligd met een SSL certificaat. Websites met een SSL certificaat herkent u aan het slotje en het webadres wordt voorafgegaan door https://. De website van Dogs on a Journey verzamelt gegevens van de bezoeker om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van een websitebezoek of de pagina’s die veel worden bezocht.

De website en de back-up van de website worden gehost bij SityHosting. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een digitaal formulier, zoals het pre adoptieformulier, komen binnen via de mail en worden niet bewaard op de website.

Onze website slaat geen cookies op. 

E-mail
De e-mail die binnenkomt bij Dogs on a Journey wordt gehost door Google (gmail.com). Als u formulieren invult of verstuurt via de mail worden deze formulieren bewaard in Google Drive. Bestanden die in Google Drive worden geüpload, worden opgeslagen in beveiligde datacenters.
Bewaarde persoonsgevens en informatie zijn alleen toegankelijk voor de 3 bestuursleden en enkele bevoegde vrijwilligers.

 • Waarom wij gegevens nodig hebben
  Stichting Dogs on a Journey verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst voor adoptie of opvang van honden of katten. De stichting kan uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen via telefoon,
  e-mail of brief indien nodig. Denk hierbij aan onze procedure voor bemiddeling van adoptiehonden en -katten en het verlenen van nazorg voor uw geadopteerde hond of kat. Daarnaast kunnen wij uw ingevulde persoonsgegevens gebruiken voor:

  • het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst bij bemiddeling van uw adoptiehond of -kat
  • het reserveren van diens reis met een officieel Traces gecertificeerde dierentransportdienst naar Nederland of België door het verkrijgen van het officiële Traces document
 • Hoe lang bewaren wij gegevens
  Stichting Dogs on a Journey bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor wij u gegevens verzamelen.
  Vanuit de wettelijke regeling voor de import van buitenlandse honden zijn wij verplicht om de gegevens over de uiteindelijke bestemming van de hond minimaal drie jaar te bewaren. Artikel 2.62 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007049/2018-01-01#Hoofdstuk2.
 • Delen met anderen
  We delen uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij:

  • we hier toestemming voor hebben
  • dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bij punt 3 genoemde dierentransport volgens Europese regelgeving.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht de persoonlijke informatie die u aan Stichting Dogs on a Journey heeft verstrekt, altijd in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Het verwijderen van gegevens van adoptanten kan pas na de wettelijke termijn van 3 jaar.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via: dogsoaj@gmail.com.
De taak van Functionaris gegevensbescherming (FG) is belegd bij de secretaris van de stichting.