Dogs on a Journey beleidsplan

Inleiding 

Stichting Dogs On A Journey is een non-profit organisatie die als doel heeft zwerfhonden en katten in het buitenland te helpen een dierwaardig bestaan te leiden. Wij doen dat belangeloos en op vrijwillige basis. Stichting Dogs On A Journey is officieel opgericht in 2020. De Stichting DOAJ zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in Roemenie, Servie en Noord-Macedonie. 

Missie/ doelstellingen 

1. Het helpen van zwerfhonden in het buitenland, zodat ze een dierwaardig bestaan kunnen leiden; 

2. Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie- en voorlichtingsprogramma’s; 

3. Het mogelijk maken van een betere leefsituatie voor zwerfhonden en katten door (her)plaatsing in Nederland of België te zorgen. Zodoende ook een alternatief bieden tegen de broodfok. 

Activiteiten 

A. Materiële en financiële hulp bieden

1. Wij bieden ondersteuning in materiële zin door middel van het inzamelen van alle benodigdheden voor de verzorging en opvang van zwerfhonden en katten in diverse opvangcentrum in het buitenland. Dit bestaat bijvoorbeeld uit voer, manden, warme dekens, halsbanden, benches, reisboxen, voerbakken, speelgoed. Kortom alles wat bruikbaar is en wordt gedoneerd aan de stichting. Wij zorgen er voor dat deze goederen bij onze opvangcentra in het buitenland terecht komen. 

2. Daarnaast ondersteunen wij ook met financiële middelen. Wij doen donaties aan onze contactpersonen in het buitenland, zodat zij de nodige medische zorg kunnen geven en betalen. Zwerfhonden en katten die in de opvangcentra terecht komen, worden, indien zij de juiste leeftijd hebben, altijd ter plaatse gesteriliseerd of gecastreerd. 

B. Het doen verminderen van de zwerfhonden/katten populatie 

Een effectieve en humane oplossing voor het verminderen van de populatie zwerfhonden en katten is het verminderen van het aantal door sterilisatie en castratie. Indien mogelijk financieren wij sterilisatie en castratie van zwerfdieren ter plekke. 

C. Adopties van zwerfhonden/ katten 

Naast het ondersteunen van de rescue centers, bemiddelt DOAJ bij de adoptie van honden en katten uit deze rescue centers. Ook worden er door DOAJ gastgezinnen in Nederland geregeld voor een deel van de honden/katten, die van daaruit makkelijker geadopteerd kunnen worden. Plaatsing in Nederland of België doen wij alleen met honden en katten die gezond, sociaal (ten opzichte van mens en soortgenoten) zijn en die zich kunnen aanpassen als huishond/huiskat. Dit gebeurt in overleg met onze contactpersonen in het buitenland, die de dieren eerst zorgvuldig observeren op deze gedragskenmerken. Door de vrijwilligers van de stichting die zich bezighouden met de screening van toekomstige baasjes, wordt volgens een uitgebreide en transparante adoptieprocedure de juiste match gezocht voor een hond/kat uit het buitenland. Uiteraard volgen wij volledig de EU-richtlijnen voor het naar Nederland laten komen van honden en katten uit het buitenland. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport, gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort. De in Nederland geplaatste honden en katten worden na adoptie gevolgd door de stichting. Er wordt door een vrijwilliger herhaaldelijk contact opgenomen met de adoptanten. In deze gesprekken vergewist de nazorg vrijwilliger zich ervan dat de hond of kat volgens de maatstaven van de stichting goed terecht is gekomen en eveneens volgens de maatstaven van de stichting goed wordt behandeld. Goede behandeling volgens de maatstaven van de stichting staan beschreven in het adoptiecontract met de adoptant. De adoptant kan te allen tijde terugvallen op de stichting voor adviezen over (medische) verzorging en opvoeding. Als een hond of kat door onvoorziene omstandigheden niet bij de adoptant kan blijven, ondersteunt de stichting in het zoeken naar een nieuw tehuis.

Doelgroepen 

Onze doelgroepen bestaan uit:

  • Mensen die een hond of kat willen adopteren uit het buitenland; 
  • Mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een dierwaardige leefsituatie van zwerfdieren in het buitenland; 
  • Mensen die meer informatie willen over de zwerfdierenproblematiek in het buitenland en de oplossing hiervan. 

Werving van financiële middelen 

Stichting Dogs On A Journey is een non-profit organisatie, gedragen door vrijwilligers.

Onze financiële middelen komen voort uit: 

  • Bijdrage adoptievergoeding van de honden/katten die in Nederland of België worden geplaatst; 
  • Incidentele donaties; 
  • Periodieke donaties; 
  • Inzamelingacties ten behoeve van speciale gevallen (gewond, medische hoge kosten e.d.); 
  • Legaten/ schenkingen; 
  • Vrienden DOAJ; 

Beheer financiële middelen 

Stichting Dogs On A Journey beheert via een eigen Rabobank bankrekening de inkomsten en uitgaven. Alle bestuursleden kunnen de bankrekening en inkomsten en uitgaven inzien. De penningmeester en de voorzitter zijn door het bestuur bij volmacht benoemd als enige twee gemachtigden om betalingen via deze rekening te voldoen. De penningmeester en de voorzitter leggen hierover verantwoording af in de bestuursvergaderingen. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vrijwilligersbijdrage en de stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend voor de uitvoering van de genoemde doelstellingen. Per begrotingsjaar wordt een bedrag gereserveerd om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen. 

Beloningsbeleid 

Stichting Dogs On A Journey is een non-profit organisatie. Wij ontvangen geen subsidies, maar zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Voor de zwerfhonden en zwerfkatten die wij in Nederland plaatsen, vragen wij de nieuwe baasjes een bijdrage in de onkosten die gemaakt zijn om de honden en katten een (medische) verzorging te geven in het land van herkomst en de transportkosten naar Nederland. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vrijwilligersbijdrage voor hun activiteiten. 

Verantwoording besteding financiële middelen 

In een jaarlijks overzicht verantwoorden wij onze inkomsten en uitgaven over het betreffende jaar. Deze financiële verslagen plaatsen wij op onze website www.dogsonajourney.com.  

Bestuur Stichting Dogs On A Journey 

Femke Kaspers (voorzitter) 

Isabell Winkler (penningmeester) 

Stef Vangoidsenhoven (secretaris) 

Contactgegevens 

Delistraat 52-2 

1094CX Amsterdam 

Email : dogsoaj@gmail.com 

Telefoon: 06-46867402 

Website: www.dogsonajourney.com 

KvK nummer:  78759544

RSIN:  861520580

UBN:  6566847