Een hond opvangen/ Fostering a dog (English below)

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in het opvangen van één van onze honden. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid een hond op te vangen zodat u kunt kijken of deze in uw thuissituatie past. Wij noemen dit opvang met optie op adoptie. In dat geval reserveren wij de hond voor u en krijgt u de gelegenheid de hond een maand lang op te vangen bij u thuis. Na deze periode laat u ons weten of u de hond daadwerkelijk wenst te adopteren.

Als u een van onze honden wilt opvangen, vragen we u ook om het pre-adoptieformulier in te vullen. We volgen dezelfde stappen als wanneer u een hond definitief wilt adopteren. Raadpleeg onze site over de adoptieprocedure voor meer informatie.

Ook aan het opvangen van een hond zijn kosten verbonden. Het is voor de Stichting niet mogelijk dit financieel te dragen. Zodoende bedragen de kosten: 

De adoptiebijdrage voor de hond€ 435,00
Verplichte (op maat) veiligheidstuig en Martingale halsband€ 30,00

Wanneer u besluit de hond niet te adopteren, verwachten wij dat u de hond, zolang er geen passend thuis gevonden is, op te vangen. Als de hond verhuist wordt het bedrag met u verrekend.


Fostering a dog

How amazing that you’re interested in fostering one of our dogs. In some cases, it is possible to temporarily take in a dog to see if it fits into your home situation. We call this fostering with an option to adopt. In this case, we reserve the dog for you, and you get the opportunity to take care of it at your home for a month. After this period, you let us know if you want to adopt the dog.

If you wish to foster one of our dogs, we will also ask you to complete the pre-adoption form. We follow the same steps as when you want to adopt a dog permanently. Please see our adoption procedure site for more information.

There are also costs associated with fostering a dog, which aren’t possible to be taken on by DOAJ. These costs are:

Adoption fee for the dog€ 435,00
Mandatory (custom) safety harness and Martingale collar€ 30,00

If you decide not to adopt the dog, we expect you to shelter it until a suitable home is found. Once the dog moves to its new home, you will receive a refund of the amount you paid.